Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 15 lipca 2019

SZKODLIWA DZIAŁALNOŚĆ W OSIEDLU "KWIATOWE"

Nasze jednoznaczne stanowisko  nie uległa zmianie,tego typu działalność
nie powinna mieć miejsca tj. w osiedlu o  ścisłej zabudowie mieszkaniowej.


Należy także poruszyć kwestie odpowiedzialności właściciela działki , który nie wykazuje żadnego zainteresowania prowadzoną działalnością na jego terenie przez najemcę oraz nie ponosi żadnych konsekwencji z tym związanych. Właściciel działki jak również najemca nie mieszkają na terenie osiedla.

Od ponad roku na tej działce zalegają w dużej ilości zgromadzone odpady niewiadomego pochodzenia, co jest swoistym zagrożeniem ekologicznym.
W naszym osiedlu, od zasiedlenia pierwszych mieszkańców miały miejsca i w większości są:  był Dom weselny (zaprzestano działalności); naprawa autobusów (do tej pory działa); wyrób mebli ogrodowych, produkcja mebli (dwa punkty, do niedawna trzy); foliowanie pojazdów osobowych; obecnie piaskowanie części samochodowych (Słoneczna 5); w zaawansowanej budowie warsztat naprawczy samochodów osobowych (Kwiatowa 18 a).  Z pośród 14 miejscowości naszej Gminy w naszym osiedlu jest zapewne najwięcej  punktów prowadzonej działalności gospodarczej.
Skierowane skargi dotyczą działalności w Osiedlu firmy ABCAR OLDTIMERS
przy ul. Słoneczna 5.

Na tym terenie wykonuje się czyszczenie części karoserii samochodowych za pomocą maszyny do piaskowania.

Właściciel, od chwili ulokowania się na terenie, około 6 m-cy temu, nie zatroszczył się
w pierwszej kolejności stworzyć dobre warunki dla swoich pracowników jak i dla otoczenia a natomiast rozpoczął swoją działalność. 
 Działka, na której jest prowadzona działalność nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej naszego osiedla. Pobierana jest woda źródlana a nie wiemy gdzie są odprowadzane powstające w dużej ilości ścieki poprodukcyjne. Dotyczy to również działek na terenie naszego osiedla gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.Starostwo Powiatowe wydaje pozwolenia na prowadzoną działalność gospodarczą, 
Urząd Gminy rejestruje i praktycznie żaden z tych urzędów nie jest w stanie przewidzieć jaki rodzaj działalności najemca będzie prowadził. Powoduje to kuriozalną sytuację,
że okoliczni mieszkańcy dopiero po jakimś czasie na podstawie praktycznych obserwacji orientują się o szkodliwości prowadzonej działalności. Po tym  następuje mobilizacja mieszkańców do wyrażenia sprzeciwu wobec zaistniałej sytuacji. Sprzeciw mieszkańców wyraża się w formie pisania donosów do władz lokalnych o szkodliwości działania danego podmiotu gospodarczego, organizowania lokalnych manifestacji wyrażających sprzeciw, a w ostatecznym przypadku blokowania prowadzonej szkodliwej działalności, co może doprowadzić do konfliktu z obowiązującym prawem.

Urząd Gminy Wieliszew nie czyni skutecznych kroków w celu zapewnienia godnych warunków życia mieszkańcom Osiedla "Kwiatowe", które jest również objęte programem Natura 2000, w myśl którego dbanie o środowisko naturalne powinno być priorytetem każdego Samorządu.