Szukaj na tym blogu

czwartek, 14 marca 2019

ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW WSI JANÓWEK PIERWSZY


Zapraszam na zebranie wiejskie 
 mieszkańców wsi  Janówek Pierwszy,
które odbędzie się
 w dniu 16 marca 2019 r. o godz. 18.00
w budynku OSP w Janówku Pierwszym, ul. Dworcowa 9.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie wymaganego quorum.

3. Wybór osoby dla przewodniczenia obradom zebrania.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór sołtysa:

a) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa,

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego,

c) Ustalenie wyników głosowania,

d) Sporządzenie protokołu z wynikami głosowania.

6. Wybór rady sołeckiej:

a) Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej,

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego,

c) Ustalenie wyników głosowania,

d) Sporządzenie protokołu z wynikami głosowania,

e) Podanie do wiadomości wyniku głosowania

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 18.30                                                                              Sołtys wsi Janówek Pierwszy

                                                                                        Jacek Dębkowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz