Szukaj na tym blogu

wtorek, 11 kwietnia 2017

„SMOG W OSIEDLU „KWIATOWE” – INFORMACJA NR 3”


Z inicjatywy „Stowarzyszenia Sąsiedzkiego” Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych” w Janówku Pierwszym dnia 5 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie grupy mieszkańców Osiedla z wójtem Gminy Wieliszew p. Pawłem Kownackim w Urzędzie. Spotkanie dotyczyło pisemnego wystąpienia „Stowarzyszenia Sąsiedzkiego” z dnia 10 lutego 2017 r. oraz udzielonej na niej pisemnej odpowiedzi Urzędu Gminy z dnia 17 marca 2017 r.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Wójt Gminy postanowił dokonać wnikliwej i rzeczowej analizy sprawy, która uwzględni zapisy zawarte w uchwałach:  Nr 301/XXX/98 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 kwietnia 1998 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 31 z dnia 10 czerwca 1998 roku, oraz  uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 123, dotyczącej działalności gospodarczej na terenie osiedla "Kwiatowe" prowadzonej aktualnie przez właścicieli nieruchomości lub przez ich najemców.
 „Stowarzyszenie Sąsiedzkie” oczekuje zajęcia możliwie szybkiego i ostatecznego stanowiska Urzędu Gminy w przedmiotowej sprawie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz