Szukaj na tym blogu

wtorek, 31 stycznia 2017

SMOG W OSIEDLU "KWIATOWE" W JANÓWKU PIERWSZYM


Zanieczyszczenie powietrza na osiedlu "Kwiatowe"
w Janówku Pierwszym

Pomiar dokonano prywatną stacją Meteo wg. modelu europejskiego MACC (Monitoring Atmospheric Composition and Climate). Stacja mierzy non stop na zewnątrz stan zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy wg. następujących składowych powietrza:

1. pył "pm10" (cząsteczki pyłu o średnicy 10 µm)

2.  pył "pm2,5" (cząsteczki pyłu o średnicy 2,5 µm)

3. zawartość NO2 - dwutlenku azotu

4. zawartość ozonu O3

5. zawartość CO - tlenku węgla

6. zawartość SO2 - dwutlenku siarki

Dopuszczalny poziom, mierzy się wg. następujących wielkości:

    Index ( reprezentuje poziom zanieczyszczeń
                         Poziom zanieczyszczeń
                          0 - 25
Bardzo niski
                         25 - 50
Niski
                         50 - 75
Średni
                         75 - 100
Wysoki
                       Więcej niż 100
Bardzo wysoki

Pomiary rozpoczęto 1 stycznia 2016 roku, mierzony poziom zanieczyszczeń powietrza miał index 16 - 20 (Bardzo niski), począwszy od jesieni 2016 poziom zanieczyszczeń posiada index 52-65 (Średni) i utrzymuje się na takim poziomie do dziś. Nie spada on już  jednak do poziomu Bardzo niski.

Aktualnie: 31 stycznia 2017 r. godz. 20.00 wynosi 52.

Co charakterystyczne trochę spada wieczorem (do indexu = 52) i podnosi się rano (do indexu = 65).
Oczywiście wpływ na wielkość indexu mają warunki pogodowe - wielkości przytoczone są dla dni bezwietrznych i mroźnych.
Z inicjatywy Stowarzyszenia "Sąsiedzkiego"  wykonano pomiary w związku z sygnałami mieszkańców Osiedla, którzy zauważyli szkodliwą działalność powodującą zanieczyszczenie powietrza przez cztery firmy z dziewięciu działających już na naszym terenie.
Stowarzyszenie podjęło decyzję działania na rzecz zmiany tej sytuacji. Mieszkańcy będą informowani na bieżąco.