Szukaj na tym blogu

niedziela, 4 września 2016

ZEBRANIE JANÓWEK PIERWSZY


Serdecznie zapraszam mieszkańców wsi Janówek Pierwszy na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu
 
 9 września 2016 r. o godzinie 18.30
w Remizie OSP Janówek Pierwszy.

 
Proponowany porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3.      Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zmianą wydatkowania śródków pozostałych z funduszu sołeckiego z 2016 r.

4.      Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego z 2016 r.

5.      Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.

6.      Podjęcie uchwał o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.

7.      Zgłaszanie wniosków i zadań do budżetu Gminy na 2017 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do budżetu Gminy na 2017 r.

9.      Sprawy różne.

10.    Zakończenie zebrania.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na godzinę 19.00.
 
                                                            Sołtys wsi Janówek Pierwszy
                                                                       Jacek Dębkowski

 Obecność na zebraniu mieszkańców miejscowości Janówka Pierwszego i osiedla „Kwiatowe” wynika z potrzeby uzyskania środków finansowych  do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok – "Integracja i aktywizacja seniorów".
1.    Wycieczki krajoznawcze organizator:
Rada Seniorów Gminy Wieliszew,
"Stowarzyszenie Sąsiedzkie" - Osiedle "Kwiatowe"
(dot. pozyskania środków finansowych na autokar dla uczestników wycieczek)
2.    Nasadzenia roślin ozdobnych w osiedlu „Kwiatowe”  
(dot. wykonanie nowych nasadzeń jak również uzupełnienie korą już istniejących)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz