Szukaj na tym blogu

środa, 16 grudnia 2015

"Szlachetna Paczka" w Gminie Wieliszew


 
„Szlachetna Paczka” – to Gminy Wieliszew projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Radę Seniorów wspólnie z „Stowarzyszeniem Sąsiedzkim”.
 12 grudnia br. przed świętami Bożego Narodzenia, przy udziale sołtysów i członków Rady Seniorów, zostały wręczone 24 paczki z najpotrzebniejszymi artykułami spożywczymi, wytypowanym rodzinom z jedenastu miejscowości naszej społeczności lokalnej.

Osoby otrzymujące paczki nie kryły swojego zadowolenia i dało sięodczuć, iż to co dostali odpowiada im indywidualnym potrzebom, a często równieżmarzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych.


Rodziny zostały włączane do akcji „Szlachetna Paczka” według kategorii: chore/niepełnosprawne dziecko w rodzinie, rodzina wielodzietna, samotny rodzic, starość i samotność, nieszczęście w rodzinie.Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy czy zmienią swoją obecną sytuację. Najważniejsze w „Szlachetnej Paczce” jest jednak spotkanie z drugim człowiekiem.


W tym roku do grona darczyńców dołączył się Carrefour Market w Nowym Dworze Mazowieckim.Od 2012 roku ta akcja zatacza coraz szersze kręgi. Zaczęliśmy od jednej paczki a w tym roku obdarowano 24 rodziny. My wszyscy stanowimy wspólnotę  i w nas rodzi się pragnienie pomagania innym w konkretny sposób.