Szukaj na tym blogu

sobota, 24 października 2015

Czy można wstąpić do Stowarzyszenia?

- Tak.

Wszystko co trzeba zrobić to wypełnić deklarację członkowską, którą można pobrać na stronie www.janowekpierwszy.waw.pl i przesłać e-mailem na adres:  stowarzyszenie{@}janowekpierwszy.waw.pl  lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy posesji .......... Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji przez Zarząd osoba, która złożyła deklaracje stanie się członkiem wspierającym. Jakie warunki muszą zostać spełnione by wstąpić do Stowarzyszenia ? Przede wszystkim trzeba być
mieszkańcem Osiedla "....." lub sympatykiem Osiedla. Dodatkowo trzeba zaakceptować Statut Stowarzyszenia. Jak już wcześniej zostało wspomniane, należy złożyć pisemną deklarację członkowską, a w przypadku gdy jest się osobą niepełnoletnią należy złożyć pisemną zgodę rodziców. Czy członkostwo w Stowarzyszeniu jest płatne ? Składka członkowska wynosi  10 zł w 2013 roku. Wpisowe do Stowarzyszenia jest darmowe jednak przy składaniu deklaracji o wstąpienie w szeregi Stowarzyszenia należy składkę zapłacić 'z góry'. Opłatę można dokonywać  przelewem na konto lub do skarbnika Stowarzyszenia. Członek wspierający - bez składek. Jakie ma prawa członek Stowarzyszenia naszego osiedla ? Wszystkie nowe osoby przyjmowane przez Stowarzyszenie będą miały status członka wspierającego. Członek wspierający zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy Stowarzyszenia. Co należy zrobić by zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia ? Trzeba wykazywać się pracą w szeregach Stowarzyszenia oraz inwencją. Osoby, które będą spełniały te wymogi oraz zyskają akceptację Zarządu staną się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z wszelkimi prawami wynikającymi ze Statutu. Czy można wystąpić z szeregów Stowarzyszenia ? Tak jest to możliwe. Aby to uczynić należy złożyć pisemną deklarację rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA Ja niżej podpisany/podpisana zgłaszam akces do „Stowarzyszenie Sąsiedzkie w m. Janówek Pierwszy” Imię i nazwisko …………………………………………………………   Adres zamieszkania …………………………………………………….   Tel. kontaktowy ………………………………………………………..   Podpis …………………………………….   Data ………………….     W/w dane będą wykorzystywane jedynie w toku działalności statutowej Stowarzyszenia.