Szukaj na tym blogu

piątek, 7 września 2018

ZEBRANIE WIEJSKIE JANÓWKA PIERWSZEGOO G Ł O S Z E N I E
 Zapraszam mieszkańców wsi Janówek Pierwszy na zebranie wiejskie, które odbędzie się
w dniu
13 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 19.00 w Remizie OSP Janówek
ul. Dworcowa 9.
Proponowany porządek zebrania:
1     1.  Otwarcie zebrania.
2     2.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
3.        3.  Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
       na 2019 r.
4     4.  Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.
5     5.  Zgłaszanie wniosków do budżetu Gminy na 2019 r.
6     6.  Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do budżetu Gminy na 2019 r.
7     7.  Sprawy różne.
8     8.   Zakończenie zebrania.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin na godzinę 19.30
                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                           Jacek Dębkowski 
                                                                                                   Sołtys Janówka Pierwszego
          
              
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Z uwagi na poruszane zagadnienia wymienione w porządku zebrania zachodzi potrzeba  udziału mieszkańców Janówka Pierwszego w  jak największej ilości.

                                                                                     „Stowarzyszenie Sąsiedzkie”
                                                                                 Mieszkańców Osiedla „Kwiatowe”
                                                                                         w Janówku Pierwszym
                                                                                                Marek Babecki

czwartek, 2 sierpnia 2018

ZAPROSZENIE NA NOC KABARETÓWImpreza jest organizowana przy współpracy 
z Wydziałem Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu miasta Legionowo.   
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich
 z terenu powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego 
mają wstęp bezpłatny. 
Dzięki Fundacji Emanio Arcus 
część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży będzie przekazana na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu. 

Zachęcamy do udziału !

Więcej informacji  można uzyskać w godz.08.00 – 16.00   Tel. 22 766 40 08